Truffel ceremonie Psilocybine i.c.m. antidepressiva

 Psilocybine i.c.m. antidepressiva via truffel ceremonie

Oppassen voor het serotoninesyndroom

Het serotoninesyndroom is een vergiftiging met serotonine door gebruik van medicijnen en/of drugs die de serotonine-spiegel verhogen. Het syndroom wordt meestal veroorzaakt door combigebruik vanmiddelen die de serotonine-spiegel verhogen, waarvan minimaal één een MAO-remmer.

Hoofdsymptomen zijn onder andere verwardheid, (semi)coma, hyperactiviteit, agitatie, slapeloosheid en rusteloosheid. Nevensymptomen zijn onder andere koorts/hyperthermie, hypertranspiratie (diaforese), tachycardie, tachypnoe, dyspneu, hypo- of hypertensie, roodheid en diarree.

Bij psilocybine en medicijnen zijn de risico’s beperkt

Er komen steeds meer onderzoeken die aantonen dat psilocybine in combinatie met medicijnen minder gevaarlijk is dan werd verwacht. We geven hierbij een opsomming van de laatste stand van zaken.

Psilocybine en SSRI/SNRI

De laatste onderzoeken tonen aan dat het gebruik van SSRI (citalopram, escitalopram, fluoxetine (Prozac), fluvoxamine, paroxetine (Seroxat) en sertraline (Zoloft)) en SNRI (venlafaxine (Efexor XR) en duloxetine (Cymbalta)) geen gevaarlijke interacties oplevert als het met psilocybine wordt gebruikt. Toch hebben deze medicijnen een beetje invloed op de werking van psilocybine. Onder invloed van SSRI/SNRI lijken de effecten van psilocybine iets af te nemen en worden de emoties/gevoelens minder intens.

Psilocybine en MAOi

Hoewel MAOi, zoals fenelzine (Nardil) en tranylcypromine, niet veel meer voorkomen kunnen ze wel sterk psilocybine beïnvloeden. Het wordt vooralsnog afgeraden deze medicijnen te combineren met psychedelica zoals psilocybine omdat MAOi voorkomen dat psychedelica en serotonine worden afgebroken. Buiten het feit om dat psilocybine veel sterker werkt in combinatie met MAOi wordt de kans op het serotoninesyndroom zodanig verhoogd dat het wordt afgeraden.

Psilocybine en TCA

De combinatie van psilocybine en TCA’s (amitriptyline, clomipramine, desipramine, dosulepine, doxepine, imipramine, maprotiline en nortriptyline) wordt vooralsnog afgeraden wegens een gebrek aan onderzoek. De werking van TCA lijkt op de werking van een SSRI en we verwachten dat in de toekomst er onderzoeken worden gepubliceerd dat de combinatie wel mogelijk wordt geacht. Voor diegenen die niet het onderzoek willen afwachten wordt aangeraden om advies in te winnen bij de behandelend arts. Wellicht is afbouwen of veranderen naar een SSRI een mogelijkheid.

Meer informatie

De basis van dit artikel komt van de website Triptherapie. Het gebruikte artikel komt van de onderstaande pagina:

Psilocybine en antidepressiva

 

Het originele bericht komt van de onderstaande link

Psychedelica therapie: Psilocybine i.c.m. antidepressiva

Een truffelceremonie combineren met gezonde voeding, supplementen en beweging kan owrden ingezet als alternatieve en holistische behandeling tegen depressie, burn-out, stress, angst, laag zelfbeeld, sociale angst, PTSS, onzekerheid en chronische ontstekingsziekten.

 

In samenwerking met deze onze partners:

Ayahuasca
Neurotransmitter test
Psilocybine kopen
Psilocybine therapie Nederland
Psychedelic therapy
Triptherapie forum
Truffel ceremonie
Truffel therapie

Tags: , , ,